Договір публічної оферти

 1. Предметом цього договору є відносини між веб-ресурсом budpro.top (Далі – Сайт) та користувачем, який користується сервісами веб-ресурсу.
 2. Користувачем визнається будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет. Ця Угода стає дійсною з Користувачем при вході на Сайт. Подальше використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди. Використання Користувачем Сайту, будь-яких його послуг, означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди і беззастережне прийняття його умов.
 3. Адміністратор та/або Адміністрація Сайту (Далі – Адміністратор) залишають за собою право на свій розсуд змінювати Угоду в будь-який час без спеціального попереднього та/або подальшого повідомлення Користувача. Продовження використання Користувачем Сайту після будь-яких змін Угоди передбачає згоду Користувача з такими змінами.
 4. Адміністратор надає  Користувачеві доступ до Сайту з основною метою надання Користувачу доступу до модулів електронного врядування (далі – Контент). Доступ до Контенту на Сайті надається Користувачам виключно для некомерційного використання.
 5. Користувач підтверджує, що досяг 18-річного віку. Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується утриматися від реєстрації на веб-порталі.
 6. Користувач гарантує, що при доступі до Контенту не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту (зокрема, системи територіального обмеження доступу до Контенту за IP-адресами або системи захисту від несанкціонованого копіювання).
 7. Доступ до Сайту і Контенту надається “в тому вигляді, як є”, і Адміністратор не гарантує відповідність послуг, що надаються очікуванням Користувача.
 8. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача, змінювати набір Контенту та / або функціонал Сайту.
 9. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу Сайту і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.
 10. Користувач погоджується з використанням Адміністратором персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи Сайту, надання Користувачу послуг доступу до Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача. Користувач погоджується на отримання повідомлень від Адміністратора на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти. Адміністратор зобов’язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.
 11. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або до окремих послуг Сайту, в тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем цієї Угоди та / або чинного законодавства.
 12. Акаунти користувачів, петиції, заявки на усунення дефектів, коментарі, тощо – не видаляються фізично з порталу за виключеннями які обумовлені оприлюдненими  правилами окремих веб-сторінок Сайту.

  Адміністрація Сайту, «БУДФАХІВЕЦЬ» ГО не несе відповідальності за можливу шкоду заподіяну третім особам діями користувачів сайту чи контентом, який розміщюється на сайті Користувачем. 

Публічна оферта

про надання благодійного пожертвування (безповоротньої фінансової допомоги, безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Громадської організації «Будфахівець» об’єднання виробників, інвесторів, проектувальників та будівельників України», (Далі – Організація) в мережі Інтернет https://budpro.top/ (далі – Сайт), і є офіційною  публічною пропозицією Громадської організації «Будфахівець» об’єднання виробників, інвесторів, проектувальників та будівельників України» (код ЄДРПОУ 43688461),  яка діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 1. Терміни та визначення:
  Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
  Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.
  Благодійна пожертва – безоплатна безповоротня передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення мети (цілей) визначених в Статуті за напрямами діяльності, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».
 2. Предмет договору:
  Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
  Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
  Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній із сторін Договору.
 3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений із Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
 4. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
 5. Права та обов’язки Організації:
  5.1. Організація має право:
  – Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
  – Без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
  – Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
  5.2. Організація зобов’язана:
  – У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.
 6. Права Благодійника:
  – Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;
 7. Місце проведення публічного збору коштів:
  Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
 8. Термін збору коштів:
  Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.
 9. Порядок використання благодійних пожертвувань:
  Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.
 10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування у порядку визначеному Статутом Організації.
 11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
  Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
  Інша інформація надається Організацією у порядку і в терміни, передбачені Статутом Організації та чинним законодавством України.
 12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.
 13. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.
 14. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертвування, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Згода на обробку персональних даних

 • Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті «Будфахівець» ГО в мережі Інтернет: https://budpro.top/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду «Будфахівець» ГО (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: «Будфахівець» ГО) з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.
 • Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.
 • До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».
 • Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін «Будфахівець» ГО уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.
 • Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті «Будфахівець» ГО в мережі Інтернет: https://budpro.top/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та чинного законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

Приймається під час реєстрації на сайті "Будфахівець"