ДО ПАСПОРТУ

будівельної галузі

Оприлюднено в квітні 2020

Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів

У лютому 2020 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 15 656,7 млн.гривень. Індекс будівельної продукції становить 99,4 % порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Нове будівництво склало 48,8 % від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 24,7%, реконструкція та технічне переооснащення – 26,5 %.

За результатами проведеного аналізу офіційної інформації Держстату України про обсяги експорту та імпорту до країн СНД, ЄС та інших країн маємо такі показники:

Загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення склав 84,3 млн.$, імпорт відповідно – 51,2 млн $. Таким чином, загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення зменшився на 3 %, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, але перевищив імпорт у 1,6 рази, який збільшився на 18 %.

Експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до країн СНД склав 15,5 млн.$ та який майже у 3,1 рази зменшився відповідно до показників експорту до країн ЄС – 49,4 млн $, який зменшився на 6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із країн СНД склав 11,8 млн.$, що у свою чергу майже у 2,6 рази менше обсягів імпортованих матеріалів із країн ЄС – 30,6 млн $.

Зросли обсяги виробництва:

 • гальки, гравію, щебеню (камінь дроблений) крихт та порошку – на 19,1 % (вироблено 2710,1 тис. т.);
 • цементу – на 27,9 % (вироблено 349,1 тис. т);
 • гіпсових сумішей – на 30,5 % (вироблено 57,3 тис. т.);
 • сумішей будівельних та бетонних (сухі) – на 17,1 % (вироблено 37 тис. т);
 • вапна – на 5,9 % (на 198,7 тис. т.);
 • елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 1 % (вироблено 226,2 тис. т);
 • блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 25,8 % (вироблено 110,7 тис. т);
 • плиток, плит, черепиці та аналогічних виробів з цементу, бетону або штучного каменю – на 460,8 % (вироблено 166 тис. т).

Знизились обсяги виробництва:

 • гіпса – на 16,5 % (вироблено 64,9 тис. т);
 • скла листового гнутого, гранованого, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не встановлене в раму або оправу – на 9,5 % (вироблено 1093 т.);
 • граніту – на 88,2 % (вироблено 1932,9 тис. т);
 • цегли керамічної невогнетривкої будівельної – на 15,9 % (вироблено 53,4 тис.м³);
 • конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі – на 16,8 % (вироблено 2773,1 тон).
 • вікон, дверей їх рам та порогів дерев’яних – на 10,2 % (вироблено 37542 шт.);
 • плит та плиток керамічних – на 15 % (вироблено 3321,2 тис. кв. м.);

За інформацією Держстату у лютому 2020 року в середньому одному штатному працівнику у будівництві нараховано 9 282 грн., що більше на 1,3 % порівняно з попереднім місяцем та більше на 10,5 % порівняно з лютим 2019 року.

За цим показником будівництво посіло 9 місце серед 16 видів економічної діяльності.

У будівництві заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2020 року склала 53,8 млн грн, що більше на 24,2 % порівняно з січнем 2020 року та на 4,8 % порівняно з лютим 2020 року.

Реалізація державних житлових програм

Бюджетна програма за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла»

У 2020 році передбачено фінансування  в обсязі 100,0 млн гривень.

Відповідно до пункту 4 Порядку, Мінрегіоном здійснено розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями та доведено його до одержувачів бюджетних коштів.

Згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік видатки на впровадження заходів зазначеної програми на поточний місяць не передбачені, фінансування програми розпочнеться в квітні поточного року.

Бюджетна програма за КПКВК 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов»

Починаючи з 2015 року видатками державного бюджету передбачаються кошти лише на компенсацію відсотків за раніше укладеними договорами.

У 2020 році передбачено фінансування  в обсязі 40,9 млн гривень.

За січень-лютий 2020 року надано компенсацію за 2218 діючими договорами на загальну суму 6,34 млн. гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 39,1 млн  гривень.

За січень 2020 року надано 27 кредитів на суму 1,4 млн гривень.

Бюджетна програма за КПКВК 2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

У 2020 році передбачено фінансування за рахунок видатків спеціального фонду в обсязі 23,4 млн гривень.

За січень 2020 року надано компенсацію за 1692 угодами на суму 3,08  млн гривень.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України) затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро, що приблизно складає 6200,0 млн грн. Проте за кошти ЄІБ не покривається ПДВ.

В рамках Субвенції (об’єкти комунальної форми власності) схвалено 261 проект загальною вартістю 6 544,8 млн грн з них без ПДВ– 5 458,1 млн грн (зі спеціального фонду державного бюджету (кошти ЄІБ), ПДВ – 689,6 млн грн (із загального фонду державного бюджету, покривається для проектів 1 пулу та для проектів Луганської та Донецької областей 2А, 3, 4 пулів) та 397,1 млн грн покривається із місцевих бюджетів).

У 2017 – 2019 роках за 95 проектом здійснено оплату на загальну суму 525,7 млн грн, з них зі спеціального фонду (кошти ЄІБ) –  445,6 млн грн, із загального фонду державного бюджету (ПДВ) – 80,1 млн грн, з місцевого бюджету (ПДВ для проектів 2 А, 3 та 4 пулів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської та Полтавської Київської та Херсонської областей)  – 5,7 млн грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі 2,1 млрд грн.

Державний фонд регіонального розвитку

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 7 500,0 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. №211 затверджено Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до якого включено 379 проектів на загальну суму  4 752 412,405 тис. гривень, фінансування яких почнеться з квітня 2020 року.

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Мінрегіону передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 2 000,0 млн гривень.

Для пропозицій та повідомлень


  Заява за зразком в форматі Word